Quickfinder

TurniereGreenfeeAnfahrtÖffnungszeiten

Kurs-A
Wintergreens
gesperrt
Kurs-B
Sommergreens
gesperrt
Kurs-C
Sommergreens
gesperrt
Turnier
Übungswiese
Rasenabschläge gesperrt
frei
Cars
gesperrt

Score-Karte

 

Kurs A + B:

Weiß 

Slope

136

CR

73,4

Länge

6.276 m

 

Gelb

Slope

133

CR

71,3

Länge

5.933 m

 

Blau

Slope

120

CR

75,2

Länge

5.510 m

 

Rot

Slope

130

CR

73,0

Länge

5.201 m

Kurs A + C:

Weiß

Slope

144

CR

74,5

Länge

6.415 m

 

Gelb

Slope

142

CR

71,8

Länge

5.988 m 

 

Blau

Slope

133

CR

75,0

Länge

5.453 m

 

Rot

Slope

132

CR

72,6

Länge

5.079 m

Kurs B + C:

Weiß

Slope

134

CR

74,3

Länge

6.473 m

 

Gelb

Slope

136

CR

71,7

Länge

6.079 m

 

Blau

Slope

131

CR

75,0

Länge

5.519 m

 

Rot

Slope

131

CR

72,6

Länge

5.175 m

Entfernungsmarkierungen:

 

Fairway Markierung gelb

200 m zum Grünanfang

Fairway Markierung rot + Findlinge

150 m zum Grünanfang

Fairway Markierung weiß + Pflock schwarz

100 m zum Grünanfang